Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP


Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP
Ana Sayfa Kamera Kayıt Sistemlerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kamera Kayıt Sistemlerine İlişkin Aydınlatma Metni

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bina/Tesis Girişleri ve Bina/Tesis İçerisinde Kişisel Veri İşleme Etkinlikleri

Dr.Özkan Aydın LEYLEK tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin rrülebilmesi amacıyla, şirketin ve tesisin (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş çıkışları takibe anmaktadır. İş bu takip ile; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin rüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amlarla anmakta ve bu amla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Dr.Özkan Aydın LEYLEK çaşanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağı beyan etmektedir.

Canlı kamera görüntülerini ise, yetkili personeller izleyebilmektedir. KVKKnın12.maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanma için gerekli teknik ve idari tedbirler anmaktadır.

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile, kanuna ve amacına uygun bir şekilde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Mevzuatı hukuki sebebiyle, misafir giriş çıkış işlemlerinde kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) venlik amları aşılmamakta, İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından KVK Kanununun 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır.

KVK Kanununun 12. maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler anmakta, kanunlara re belirlenmiş ve amacı aşmayacak re kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan hastane çaşanınca yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Dr.Özkan Aydın LEYLEK olarak, misafir olarak Kurumumuzun binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları gerek güvenlik gerekse kurumumuzun politikasının ve işleyişinin gereği kaydedilebilmekte olup, ilgili bilgiler elde edilirken kişisel veriler Kanuna uygun olarak korunup işlenmekte, kurumumuz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine ılan yazılar aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri kanun kapsanda aydınlatılmaktadırlar. Misafir girişıkış takibi yapılma amacıyla elde edilen kişisel veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

TДbbi BГlГјmlerimiz

DoktorlarДmДz